Αφιέρωμα στην πρωτοπόρο γυναίκα, σπουδαία εκπαιδευτικό και λογία, Σεβαστή Καλλισπέρη. Στα παρακάτω άρθρα θα βρείτε, την εργασία μας, τα τρία βιβλία της ψηφιοποιημένα, καθώς και άλλες πληροφορίες.