7

Σας ανακοινώνουμε το ωράριο λειτουργίας του σχολείου με ενιαία διαλείμματα

Διδακτικές ώρες – διαλείμματα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ / ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Α/Α ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Α/Α  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

8:15 – 9:00

   

45΄

   

1

9:00–9:05

2

9:05 – 9:50

   

45΄

   

2

9:50–10:00

10΄

3

10:00 – 10:45

   

45΄

   

3

10:45–10:55

10΄

4

10:55 – 11:40

   

45΄

   

4

11:40–11:50

10΄

5

11:50 – 12:35

   

45΄

   

5

12:35–12:40

6

12:40 – 13:25

   

45΄

   

6

13:25–13:30

7

13:30 – 14:10

   

40΄

ωράριο λειτουργίας 

Από το Γραφείο 

Εμφανίσεις: 164