Στο πλαίσιο των βιωματικών ασκήσεων και των συλλογικών δράσεων

για τον σχολικό εκφοβισμό

οι μαθητές / τριες υλοποίησαν πρωτότυπες δημιουργίες

( ζωγραφιές, κολλάζ, κείμενα )

οι οποίες αναρτήθηκαν στον χώρο του σχολείου προκειμένου να υπάρξει

διάχυση στην σχολική κοινότητα

Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες

   

 

 

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες

Παπαϊωάννου Χάιδω και Βουτσινά Γιόλα

Εμφανίσεις: 101