Ενημέρωση 

1. Για την εισαγωγή μαθητών / τριών στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024 – 2025 

FEK-2024-Tefxos B-01671-downloaded -29_03_2024

ΕΞΕ – 32538 – 2024

2. Για την υποβολή αιτήσεων όσον αφορά στην εισαγωγή μαθητών / τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2024 – 2025

ΕΞΕ – 32385 – 2024 – «Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχ. έτος 2024-25»

ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ

Από το Γραφείο 

Εμφανίσεις: 401