ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι

στη Σελίδα “Το σχολείο μας” – Υποσελίδα “Κανονισμός λειτουργίας”

του Ιστότοπου  του 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου

αναρτήθηκε επικαιροποιημένος 

ο “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” του σχολείου μας. 

Παρακαλούμε να αναγνωσθεί προσεκτικά από όλους τους γονείς / κηδεμόνες και όλους / όλες

τους / τις μαθητές / τριες. 

Από το Γραφείο 

Εμφανίσεις: 33