ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την τρέχουσα σχολική χρονιά έχει διοριστεί ως Ψυχολόγος

στο σχολείο μας η κα Σαριδάκη Μαρία, κλ. ΠΕ 23.

Ημέρα παρουσίας : Παρασκευή

Από το Γραφείο 

Εμφανίσεις: 28