Τη Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα  10:00 –   15:00  μ.μ

οι μαθητές / τριες  της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του σχολείου μας

παρακολούθησαν πρωτότυπα πειράματα Φυσικής-Χημείας

από τον Χημικό κ. Δημήτρη Κονιδιτσιώτη. 

Οι μαθητές / τριες αντιλήφθηκαν με τον καλύτερο τρόπο 

τη σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

Αυτό τους ενθουσίασε και τους αύξησε το ενδιαφέρον για τα αντίστοιχα μαθήματα.

Την οργάνωση της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο καθηγητής της Φυσικής

κ. Παπαγεωργίου Σωτήρης. 

Εμφανίσεις: 34