Κατηγορία ΣΧ.ΕΤΟΣ 2022 - 23, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο ακόλουθο αρχείο παρατίθεται υλικό από την εκδήλωση 

“Διαγωνισμός και Έκθεση Κατασκευής Μουσικών Οργάνων σχολικού έτους 2022-2023” 

Διαγωνισμός και Έκθεση Κατασκευής Μουσικών Οργάνων

Υπεύθυνη καθηγήτρια

Βουτσινά Γιόλα

Εμφανίσεις: 34