Κανόνες συμπεριφοράς μαθητών

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τ Κ 152 34
ΤΗΛ. 210 6813375  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021 – 2022

ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

του 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο, το αργότερο μέχρι τις 8:15 π.μ ( ώρα έναρξης των μαθημάτων ),  να ανεβαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίας στις 8:10 π.μ  χωρίς να τρέχουν και να σπρώχνονται μεταξύ τους ή να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Δεν επιτρέπεται να βάζουν τρικλοποδιές ή να τραβούν τους συμμαθητές τους, όταν ανεβαίνουν και κατεβαίνουν τη σκάλα ούτε να χρησιμοποιούν ως «τσουλήθρα» την κουπαστή αυτής.

 • Οι μαθητές/τριες που είναι στον 1οόροφο ανεβαίνουν και κατεβαίνουν από την πλευρά του τοίχου, ενώ οι μαθητές /-τριες του 2ου ορόφου από την πλευρά της κουπαστής της σκάλας. Τη σειρά αυτή οφείλουν να τηρούν και στις ασκήσεις ετοιμότητας (άσκηση σεισμού ή άλλες περιπτώσεις εκκένωσης του σχολείου).

 • Σε περίπτωση που κάποιος/α μαθητής/τρια καθυστερήσει αδικαιολόγητα να έλθει στο σχολείο δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή και την έναρξη του μαθήματος. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένεια, επίσκεψη σε γιατρό κ.ά., οι μαθητές / τριες θα γίνονται δεκτοί / ές στην τάξη με έγγραφη άδεια της Διευθύντριας.

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να βγαίνουν από τις αίθουσες και τους διαδρόμους και να κατεβαίνουν προσεκτικά, τηρώντας τις αποστάσεις, στον αύλειο χώρο του σχολείου, όπου θα προαυλίζονται με τον εξής τρόπο: Η Α΄ τάξη, καθώς κατεβαίνει, στον χώρο της αυλής αριστερά από τη διαχωριστική γραμμή, η Β΄ τάξη στον χώρο της πιλοτής και μέχρι την μπασκέτα, ενώ η Γ΄ τάξη , καθώς κατεβαίνει στον χώρο της αυλής δεξιά από την διαχωριστική γραμμή.

 • Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικών το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τροποποιείται και οι μαθητές/τριες θα ενημερώνονται από την προηγούμενη ημέρα για τις όποιες αλλαγές σε αυτό. Αν η τροποποίηση του προγράμματος γίνεται αυθημερόν, θα υπάρχει η δυνατότητα της ενημέρωσης των γονέων από το τηλέφωνο, το ιστολόγιο  ή το email.

 • Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να σέβονται την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Δεν επιτρέπεται να γράφουν και να μουτζουρώνουν τους τοίχους, τις πόρτες, τα θρανία. Οφείλουν να προσέχουν και να φροντίζουν για την καθαριότητα του σχολικού χώρου και να μην προκαλούν φθορές στη σχολική περιουσία. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς ή ζημιάς οι υπαίτιοι υποχρεούνται να την αποκαταστήσουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου είναι υπεύθυνη για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα καθαριότητας, αισθητικής και ανακύκλωσης .

 • Η παραμονή των μαθητών στο σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος είναι δεσμευτική για όλους. Σε καμιά περίπτωση μαθητής/τρια δεν μπορεί να αποχωρήσει χωρίς άδεια από το διδάσκοντα καθηγητή από την τάξη ούτε από το σχολείο χωρίς την άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας κηδεμόνας για την απουσία του / της.

 • Οι μαθητές / τριες στο μάθημα της Γυμναστικής οφείλουν να φορούν αθλητική φόρμα και παπούτσια, διαφορετικά δεν θα συμμετέχουν σε αυτό και θα παίρνουν απουσία. Θα χρησιμοποιούν τις μπάλες και το αθλητικό υλικό του σχολείου μόνο με την άδεια και παρόντoς του καθηγητή της Φυσικής Αγωγής. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες, ή άλλα αντικείμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, καλό είναι να μη φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα αντικείμενα και πολλά χρήματα .

 • Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις σχολικές δραστηριότητες και γιορτές είναι υποχρεωτική. Στους περιπάτους και τις εκδρομές του σχολείου, εφόσον πραγματοποιούνται, οφείλουν να φορούν μάσκα, να τηρούν το προβλεπόμενο πρόγραμμα και να μην απομακρύνονται από τον χώρο της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 • Οι μαθητές / τριες οφείλουν να υπακούουν και να πειθαρχούν στους καθηγητές τους, να κάθονται στην καθορισμένη από αυτούς θέση, όταν συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι ή πρέπει να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της τάξης. Ακόμα οφείλουν να μην παρακωλύουν τη διεξαγωγή του μαθήματος σεβόμενοι τους διδάσκοντες και τους συμμαθητές τους.

 • Οι μαθητές / τριες οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές τους, να αποδέχονται τους συμμαθητές τους και να συμπεριφέρονται πάντα με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Οι όποιες αντιθέσεις και διαφορές μεταξύ μαθητών πρέπει να επιλύονται μέσα σε πνεύμα διαλόγου και αλληλοκατανόησης. Εκφοβισμός, φραστική ή σωματική βία, διακρίσεις, καυγάδες, χειροδικία, ύβρεις, απειλές και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί σε άλλους μαθητές / τριες αποτελούν παραπτώματα για τη σχολική κοινότητα.

 • Η επικοινωνία των μαθητών με τους γονείς τους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι μπορεί να γίνεται από τα τηλέφωνα του σχολείου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας στην τάξη και το σχολικό χώρο. (Υπουργική Απόφαση αριθ. 103373/Δ1,/22-06-2018). Επομένως οι μαθητές / τριες δεν πρέπει να έχουν μαζί τους (ούτε απενεργοποιημένα ) τα κινητά τους τηλέφωνα.

 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου (Υπουργική Απόφαση αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286).

 • Στους / στις μαθητές/τριες που παραβαίνουν τη σχετική νομοθεσία θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το νόμο παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα. ((Υπουργική Απόφαση αριθ. 10645/γδ4/22-1-2018 (Β’ 120, άρθρο 31).

 • Η παρουσία των μαθητών στο σχολείο πρέπει να είναι κόσμια και ευπρεπής.

 • ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «COVID 19»:

 1. Οι μαθητές υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ`όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο σχολείο και να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 2. Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται οι μαθητές / τριες στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών. Σε περίπτωση ανάγκης θα επιτρέπεται η είσοδος ενός / μιας μαθητή / τριας και οι υπόλοιποι θα περιμένουν στον διάδρομο.

 • Η τήρηση των αρχών του πλαισίου οργάνωσης σχολικής ζωής αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και είναι υποχρεωτική ( Υ.Α 13423 / ΓΔ4 / 4 – 2 – 21 ΦΕΚ 491 / 9 – 2 – 21 ).

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων    

Από το  15μελές και τις μαθητικές κοινότητες του σχολείου

Εμφανίσεις: 831